ประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 5 “การออกแบบสังคมสูงวัยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

ข่าวสารกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> รูปภาพ

● มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> รูปภาพ

● การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> รูปภาพ