ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ระเบียบ / แบบฟอร์ม

 

แบบฟอร์ม ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ)ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (วช.)

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม เสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย

 

แบบฟอร์ม เสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยระดับหลักสูตร

 

 

 

ระเบียบและแบบฟอร์มอื่นๆ
  • การเข้าสู่ตำแหน่งของครูตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ส.
  • การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (pdf),(ppt)
  • หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ(ใหม่) (pdf),(ppt)

 

 

MainPage
History
Vision
Structure
Form
Database
toonvijai
Train
PlanPresent
RequestStep
Convention
Kammakant
Consider
Sanvijai
VorasanVijai
เชื่อมโยงข้อมูล

NectecMua

HsriTrf

NrctMTEC

Biotec

Nstda

more >>

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2909-3036

E-mail : supatta_pui@hotmail.com