ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เอกสารโครงการ
ข้อกำหนดโครงการวิจัย (TOR)
แบบสอบถามโครงการวิจัย
แบบสอบถามโครงการวิจัย (กรณีพิเศษประเมินปลัดระดับ 7 ,8) ดาวน์โหลด
บันทึกตกลงการจ้าง
เอกสารประกอบโครงการ ดาวน์โหล

 

MainPage
History
Vision
Structure
Form
Database
toonvijai
Train
PlanPresent
RequestStep
Convention
Kammakant
Consider
Sanvijai
VorasanVijai
เชื่อมโยงข้อมูล

NectecMua

HsriTrf

NrctMTEC

Biotec

Nstda

more >>

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2909-3036

E-mail : supatta_pui@hotmail.com