ประชาสัมพันธ์


► กระทรวงแรงงาน เชิญชวน ผู้สนใจส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ http://nlrc.mol.go.th/ สามารถดูหลักเกณฑ์และการส่งผลงาน ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1kUr9lVfvA1FV6FNDHGdJ3jFo87bawXPa?usp=sharing


► กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้จัดงานโครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum 2020, Health Technology Summit 2021, AI & IOT Summit 2021, Smart Coty Summit 2021 และ SME Smart Manufacturing 2021 เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี กำหนดจัดงานวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดได้ตามรูปภาพ หรือทางเว็บไซต์ https://www.conferencethaiseries.com/


► สำนักงานราชบัณฑิตสภาเปิดรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ และประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ เปิดรับสมัครบัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ


► ขอเชิญร่วมงานเสวนาส่งท้ายปี 2563
เรื่อง “ความท้าทายสู่เกษตรอัจฉริยะของภาคเกษตรไทย” จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เคหการเกษตร ในวันอังคารที่ 24 พฤจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่: www.agripolicyresearch.com


► ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://1th.me/31HXq


► ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 5(Cloud Security Standard: CSS)ระหว่างวันที่ 3 – 4 และ 16 – 18 ธันวาคม 2563ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/css


► สกสว. ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ แนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) ทาง Facebook สกสว.


► บริษัท อีทัช จำกัด ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “ปั้นคนเก่งให้เปล่งแสง สร้างคุณเป็น Influencer อย่างมืออาชีพ” หลักสูตรเพื่อพัฒนาคนไทย ให้สามารถสร้าง Branding และสร้าง Value เพื่อก้าวสู่โลก Digital Marketing เต็มรูปแบบในยุค 2021
นที่ 2 วันที่ 3-4, 24-25 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 3 วันที่ 8-9, 15-16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 – 18:00 น.สถานที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

 


► สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (Enterprise Architecture Workshop: EAW) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/eaw

► ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 วัดสำรอง บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เอกสารแนบ

► ขอเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรผู้เชีวชาญคอยให้ความรู้แนวคิดและคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตรดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.career4future.com/infopresent/

► ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสว่างเทพอรุณ บ้านโพนไทร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เอกสารแนบ

► ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน ณ วัดป่าหนองบัว หมู่ที่ 18 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เอกสารแนบ

► ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิปวิดีโอ “อยากปัง ต้องเลิกปลอม” ในกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ภายในแนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” สมัครได้ที่
https://www.goforrealthailand.com ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/goforrealthailand
เอกสารแนบ

► ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2563 ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม ห้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เอกสารแนบ

► ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 วันที่ 9 -11 ตุลาคม 2563 ณ วัดสว่างรังษี ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เอกสารแนบ

► กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1m38LtaRakUTgwTaEs1sRs6F2RKUyn0Xq