ประชาสัมพันธ์


► การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565 คลิกดูรายละเอียด 


► สำนักงานปลัดกระทราวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนการฝึกอบรมออนไลน์ จำนวน 7 หลักสูตร ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme ของรัฐบาลอินเดีย คลิกดูรายละเอียด 


► รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี คลิกดูรายละเอียด


► ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism
คลิกดูรายละเอียด


► กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร มูลค่า
กว่า 39,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 พฤศิจกายน 2564 และประกาศผลการตัดสิน วันที่ 18 พฤศิจกายน 2564 ผ่านทาง https://www.dwf.go.th/


► เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564 คลิกดูรายละเอียด


► สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564
(Thailand Inventors’ Day 2021) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=172


► สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย
DUGA Live Conference : The Next Normal Education: Accelerating Research &
Innovation for New Skills
ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.
(เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น)
พร้อมลุ้นรับ Gift Voucher จาก Lotus /Starbuck/Grab Food
คลิก ลงทะเบียน (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://zoom.us/…/3816346241815/WN_do9SpC7IQr-mPkHNRf6xXQ


► โครงการอบรม หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสถาบัน
การศึกษา : PDPA for Education ในวันที่ 8 ธ.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
คลิกดูรายละเอียด


► ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัย
ดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอสด์โลก ประจำปี 2564 คลิกดูรายละเอียด


► ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คลิกดูรายละเอียด


► Biogasthailand เชิญร่วมสนุกในกิจกรรมแข่งขัน ตอบคำถาม
ในหัวข้อ : การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ตามแนวทาง 4D1E มีอะไรบ้าง?
คลิกไลก์…กดแชร์ ลุ้นรับ “ลำโพง Bluetooth (ไร้สาย)” 1 ชิ้น /ท่าน มีจำนวน 5 รางวัล
ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมให้เข้าไปที่ Link :https://bit.ly/3v1Uz7L


► กระทรวงแรงงาน เชิญชวน ผู้สนใจส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ http://nlrc.mol.go.th/ สามารถดูหลักเกณฑ์และการส่งผลงาน ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1kUr9lVfvA1FV6FNDHGdJ3jFo87bawXPa?usp=sharing


► กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้จัดงานโครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum 2020, Health Technology Summit 2021, AI & IOT Summit 2021, Smart Coty Summit 2021 และ SME Smart Manufacturing 2021 เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี กำหนดจัดงานวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564
ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ
คอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดได้ตามรูปภาพ หรือทาง
เว็บไซต์ https://www.conferencethaiseries.com/


► สำนักงานราชบัณฑิตสภาเปิดรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณ
ศิลป์ และประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ เปิดรับสมัครบัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ


► ขอเชิญร่วมงานเสวนาส่งท้ายปี 2563
เรื่อง “ความท้าทายสู่เกษตรอัจฉริยะของภาคเกษตรไทย” จัดโดย สถาบันคลังสมองของ
ชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เคหการเกษตร ในวันอังคารที่ 24 พฤจิกายน
2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่: www.agripolicyresearch.com


► ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม
นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://1th.me/31HXq


► ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 5(Cloud Security
Standard: CSS)ระหว่างวันที่ 3 – 4 และ 16 – 18 ธันวาคม 2563ณ โรงแรมไอบิส สไตล์
กรุงเทพ รัชดาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/css


► สกสว. ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ แนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
ดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE)
ทาง Facebook สกสว.


► บริษัท อีทัช จำกัด ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “ปั้นคนเก่งให้เปล่งแสง
สร้างคุณเป็น Influencer อย่างมืออาชีพ” หลักสูตรเพื่อพัฒนาคนไทย ให้สามารถสร้าง
Branding และสร้าง Value เพื่อก้าวสู่โลก Digital Marketing เต็มรูปแบบในยุค 2021
นที่ 2 วันที่ 3-4, 24-25 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 3 วันที่ 8-9, 15-16 พฤษภาคม 2564
เวลา 10:00 – 18:00 น.สถานที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ


► สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5
(Enterprise Architecture Workshop: EAW) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน
2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/eaw


► ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 วัดสำรอง บ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เอกสารแนบ


► ขอเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลัง
การสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0″ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมี
วิทยากรผู้เชีวชาญคอยให้ความรู้แนวคิดและคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.career4future.com/infopresent/


► ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2563
ณ วัดศรีสว่างเทพอรุณ บ้านโพนไทร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เอกสารแนบ


► ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน
ณ วัดป่าหนองบัว หมู่ที่ 18 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เอกสารแนบ


► ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิปวิดีโอ “อยากปัง ต้องเลิกปลอม” ในกิจกรรม
ประกวดคลิปวีดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ภายในแนวคิด “Go for Real…
อยากปังต้องเลิกปลอม” สมัครได้ที่
https://www.goforrealthailand.com ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/goforrealthailand
เอกสารแนบ


► ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2563
ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม ห้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เอกสารแนบ


► ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 วันที่ 9 -11 ตุลาคม 2563 ณ วัดสว่างรังษี ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เอกสารแนบ


► กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน
วิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง
วันที่ 15 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1m38LtaRakUTgwTaEs1sRs6F2RKUyn0Xq