โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP) 2564

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเผ็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup) ปีงบประมาณ 2564

ขั้นตอนการดำเนินโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

ปฏิทินการฝึกอบรมบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ปีงบประมาณ 2564

ข้อปฏิบัติตนในการอบรมสำหรับนักศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมเรียน ใน ระบบ Zoom

คะแนน Post – Test Module 1 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

คะแนน Post – Test Module 2 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

คะแนน Post – Test Module 3 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

คะแนน Post – Test Module 4 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

กรอบการวัดและประเมินผลการอบรมนักศึกษา/นักเรียน

แบบฟอร์มการประเมินการอบรมนักศึกษา/นักเรียน (สำหรับรายบุคคล)

แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา/นักเรียน

ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ และโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบ
การประกวด “แผนธุรกิจ (รอบตัดสิน) รุ่นที่ 2”
โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2564
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 14.00 น.
ชิงเงินรางวัลมากกว่า 30,000 บาท
สามารถรับชมการประกวดผ่าน Facebook live สถาบันวิจัยและพัฒนา
https://www.facebook.com/VRURDI/

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีทุกทีมที่ได้รับรางวัลการประกวด “แผนธุรกิจ (รอบตัดสิน) รุ่นที่ 2″โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2564รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมพุทราเชื่อม สุดแซ่บรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมKids Shop Onlineรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมOH Bar NaNaรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมHamburger D.I.Y.รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมปังกรอบบัวตู้ม!!รางวัลชวัญใจมหาชน ได้แก่ ทีมพุทราเชื่อม สุดแซ่บ