โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2564

● ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต
มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2564 [คลิก]
● คำสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) [คลิก]
● อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(startup) ปีงบประมาณ 2564 [คลิก]
● ขั้นตอนการดำเนินโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Startup) [คลิก]
● ปฏิทินการฝึกอบรมบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
ปีงบประมาณ 2564 [คลิก]
● ข้อปฏิบัติตนในการอบรมสำหรับนักศึกษา [คลิก]
● รายชื่อผู้เข้าร่วมเรียน ใน ระบบ Zoom [คลิก]
● คะแนน Post – Test Module 1 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 [คลิก]
● คะแนน Post – Test Module 2 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [คลิก]
● คะแนน Post – Test Module 3 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 [คลิก]
● คะแนน Post – Test Module 4 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 [คลิก]
● กรอบการวัดและประเมินผลการอบรมนักศึกษา/นักเรียน [คลิก]
● แบบฟอร์มการประเมินการอบรมนักศึกษา/นักเรียน (สำหรับรายบุคคล) [คลิก]
● แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา/นักเรียน [คลิก]

ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ และโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบ การประกวด “แผนธุรกิจ (รอบตัดสิน) รุ่นที่ 2” โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 14.00 น.
ชิงเงินรางวัลมากกว่า 30,000 บาท
สามารถรับชมการประกวดผ่าน Facebook live สถาบันวิจัยและพัฒนา
https://www.facebook.com/VRURDI/

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีทุกทีมที่ได้รับรางวัลการประกวด “แผนธุรกิจ (รอบตัดสิน) รุ่นที่ 2″โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2564รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมพุทราเชื่อม สุดแซ่บรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมKids Shop Onlineรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมOH Bar NaNaรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมHamburger D.I.Y.รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมปังกรอบบัวตู้ม!!รางวัลชวัญใจมหาชน ได้แก่ ทีมพุทราเชื่อม สุดแซ่บ