Monthly Archives: May 2021

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ“ใช้ลิขสิทธิ์อย่างไร ไม่ให้ถูกฟ้อง และ Update พรบ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ พ.ศ.2565”วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3t9dHRu สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย/ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องคำหมอกหลวง อาคาร E-Park, M-Square … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment