คลิปความรู้

มาตราการป้องกันโควิด-19 มั่นใจเดินตลาดได้อย่างปลอดภัย
“ตลาดนวัตกรรมขุมชน” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Thailand Research Expo 2021)
“ผลิตภัณฑ์เม็ดเจลส้มซ่าทรงกลม”
ผลจากการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าและคุณค่า รวมถึงกู้วิกฤตเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
“ผงโรยข้าวผักไชยา ส่งตรงทุกคุณค่า ผักพื้นบ้านสู่ตัวคุณ” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนคลองน้ำใสวิทยาคาร จังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าและคุณค่า รวมถึงกู้วิกฤตเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
“ผ้ามัดย้อม แนวEco printing Designรักษ์โลก”
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนตำบลบึ่งสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าและคุณค่า รวมถึงกู้วิกฤตเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
“เสริมเสน่ห์ผ้าขาวม้าไทย ฝันไกลให้โกอินเตอร์” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือร่วมกับกลุ่มดีจริงผ้าขาวม้าไทย จังหวัดปทุมธานี สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าและคุณค่า รวมถึงกู้วิกฤตเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564