โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน OTOP 2566

รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 9 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม B ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ผลิตสบู่ฟักข้าว ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2.ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลองหก ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 3.วิสาหกิจชุมชนสตรีก้าวหน้าสมุนไพร ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 10 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม A ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หม่อนไหมบ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เเละวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน “ไร่ ณ ชายแดน”ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม A ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนผ้าซิ่นงามหันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เเละวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไหมอีรี่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 13 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม A ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเส้นใยบัว วัดโบสถ์ ตำบล บางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำขนมไทย กระยาสารท 3 หมู่ที่ 6 ต.คลองควาย อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี เเละกลุ่มสัมมาชีพสามวัยร่วมใจสามัคคี รองเท้าจากกางเกงยีนส์, สบู่, พรมเขีดเท้า ต.ทต.บางเตย อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 13 มกราคม 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม B ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจแสงตะวันธัญบุรี บ้านเรือนไทยจำลอง ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไม้ผลเมืองธัญบุรี มะม่วงน้ำดอกไม้ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 23 มกราคม 2566ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ทีม B โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจจิเบอรี่หม่อนเพื่อสุขภาพ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว [คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 23 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ทีม B โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเศรษฐกิจไร่ดุจตะวัน ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2565 อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ทีม A โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยปทุมรัตน์ หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. ต.นพร อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี [คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 24 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ทีม B โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจฯ”คุ้มเพชรโกโก้” (น้ำโกโก้,น้ำช็อกโกแลต,ดาร์กช็อกฯ) ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 24 มกราคม 2566ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ทีม B โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจฯหมูกระจกบ้านวังยาว (หมูกระจก,น้ำพริกกากหมู,แคปหมู)ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 24 มกราคม 2566ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ทีม B โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจฯ”สุขภาพดี ชีวีมีสุข” (ชาดอกไม้ เช่น บัว กุหลาบ) ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]

วันที่ 25 มกราคม 2566ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ทีม B โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่วิสาหกิจฯ”บ้านเจ็ดหลังพาเพลิน” (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
[คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ]