โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 2564

● บันทึกความร่วมมือ (MOU) [คลิก]
● แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม กนผ.04 [คลิก]
● Template เรื่องเล่าความสำเร็จ (Success Story) [คลิก]

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลการประกวด “การขับเคลื่อนสุดยอดแผนธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจำปีงบประมาณ 2564รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมไซรัปลำไยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมCassia homeรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมCYKรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมmndigital และ ทีมหมูหวาน

ผลจากการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าและคุณค่า รวมถึงกู้วิกฤตเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
“ผงโรยข้าวผักไชยา ส่งตรงทุกคุณค่า ผักพื้นบ้านสู่ตัวคุณ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนคลองน้ำใสวิทยาคาร จังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าและคุณค่า รวมถึงกู้วิกฤตเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

“ผ้ามัดย้อม แนวEco printing Designรักษ์โลก”
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนตำบลบึ่งสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าและคุณค่า รวมถึงกู้วิกฤตเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
“เสริมเสน่ห์ผ้าขาวม้าไทย ฝันไกลให้โกอินเตอร์” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือร่วมกับกลุ่มดีจริงผ้าขาวม้าไทย จังหวัดปทุมธานี สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าและคุณค่า รวมถึงกู้วิกฤตเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564