โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 2564

บันทึกความร่วมมือ (MOU)

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม กนผ.04

Template เรื่องเล่าความสำเร็จ (Success Story)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลการประกวด “การขับเคลื่อนสุดยอดแผนธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจำปีงบประมาณ 2564รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมไซรัปลำไยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมCassia homeรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมCYKรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมmndigital และ ทีมหมูหวาน