Author Archives: rd

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2566) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (2566) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 – 16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom อัตราค่าลงทะเบียน : – บุคคลภายใน มรภ.เชียงราย 300 บาท – บุคคลภายนอก มรภ.เชียงราย 600 บาท ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://forms.gle/wmD39AWr5BefdRtq7 ดูกิจกรรม สวพ. เพิ่มเติมได้ที่ [คลิก] วันพุธที่ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment